Mặn nồng cùng cô nhân viên mới trong chuyến đi công tác